BMW Service Inclusive

Prvým krokom k bezhraničnej radosti z jazdy je BMW Service Inlcusive: v tomto servisnom balíku sú zahrnuté základné servisné a údržbové práce.

Obsahom tohto balíka sú:
- Výmena oleja vrátane doliatia a olejového filtra
- Servis / výmena vzduchových filtrov
- Servis / výmena mikrofiltrov
- Servis / výmena palivových filtrov
- Servis / výmena zapaľovacích sviečok
- Servis / výmena brzdovej kvapaliny
- Kontrola vozidla a štandardný servis, stanovený BMW servisnou knižkou

V závislosti od krajiny, v ktorej žijete, si môžete zakúpiť balíky so zmluvným termínom až do desať rokov a až do 200 000 najazdených km.