Kontakt
       Konateľ spoločnosti Ing. Peter Mazán +421 911 708 544
       Riaditeľ spoločnosti Mgr. Peter Wagner +421 908 347 105 +421 2 4363 7728
       Vedúci dielne Rudolf Kubovič +421 911 368 128 +421 2 4363 7728
       Servisný poradca Ing. Ivan Kuba +421 917 491 988 +421 2 4363 7728
       Garančný technik Robert Nachtmann +421 917 705 578
       Servisný poradca Mgr. Patrik Vereščák +421 917 496 751 +421 2 4363 7728
       Poistné udalosti Jozef Kubanda +421 918 370 489 +421 2 4363 7728
       Náhradné diely - vedúci oddelenia Leopold Wittek +421 918 362 661 +421 2 4363 7728
       Náhradné diely Anton Raditsch +421 910 664 350 +421 2 4363 7728
       Náhradné diely Štefan Bodnár +421 911 935 301 +421 2 4363 7728
       Náhradné diely Jozef Brigant +421 2 4363 7728
       BMW asistenčné služby BMW Mobil Care 0850 211 265